Tag Archives: Itzubaltzeta-Erromo

Convocatoria en Romo

11 Jun

KULTUR ETXEAREN PROIEKTUAK
EZTABAIDA ETA PARTE-HARTZEA BEHAR DITU!

· Kultur Etxe bat behar dugu.
· Kultur Etxe zaharrak gabezi handiak zituen baina orain, Kultur Etxe
berriaren proiektua zalantzan jarrita ere, ez bata ez bestea ez daukagu.
Erabilera handia zuen Kultur Etxeak eta orain, beraz, gabeziak are eta
handiagoak dira.
· Gaur egun, Santa Eugenia plaza txikitzeaz gain erabat galduta eta utzita
dago. Kaltea eginda badago ere, bitartean, plaza egokitu eta galdutako
eremua berreskuratu behar da.
· Gaur egun, Itzubaltzeta-Erromo eta Areetarako gela txiki batzuk eta
liburutegi txikia baino ez daude. Hainbeste bizilagunentzako eskaintza
urriegia da.
· Auzo bakoitzak Kultur Etxe propioa behar du, auzo bakoitzaren
beharretara eta eskaerei egokituak.
· Udalak abiatutako Kultur Etxearen proiektua ez dago herriaren
beharretara egokitua. Horrez gain, proiekturako bideratutako aurrekontua
eta izango lukeen tamaina lekuz kanpokoak dira.
· Kultur Etxearen proiektuaren inguruko benetako eztabaida eta benetako
parte-hartzea beharrezkoa da (ez proiektua definitu osteko Elkarte batzuei
egindako kontsulta soila).
· Guzti honegatik, Kultur Etxearen proiektua etetea eta herritarrei
eztabaidatzeko eta parte hartzeko bideak eskaintzea eskatzen dugu.

¡EL PROYECTO DEL AULA DE CULTURA
NECESITA DEBATE Y PARTICIPACION!

· Necesitamos un Aula de Cultura.
· El Aula de Cultura antiguo tenía grandes carencias pero ahora, aún
poniendo en entredicho el proyecto, ni tan siquiera tenemos ni uno ni
otro. El Aula se ha utilizado mucho y ahora, por lo tanto, las carencias
son mucho mayores.
· Hoy en día, la plaza Santa Eugenia está totalmente perdida y dejada,
además de pequeña. Aunque el daño está hecho, entre tanto, es necesario
adecuar y recuperar el espacio perdido.
· En estos momentos solo contamos con unas pocas aulas pequeñas y una
biblioteca pequeña para Itzubaltzeta-Erromo y Las Arenas. La oferta para
tantos vecinos es escasa.
· Cada barrio necesita un Aula de Cultura propio, adecuado a las
necesidades de cada barrio.
· El proyecto impulsado por el Ayuntamiento no responde a las
necesidades del barrio. Además, el presupuesto destinado al proyecto
como el tamaño del mismo son desproporcionados.
· Es necesario el debate y la participación sobre el proyecto del Aula de
Cultura (no solo una consulta con un reducido grupo de asociaciones tras
la definición de dicho proyecto).
· Por todo ello, pedimos la paralización del proyecto así como la apertura de Sigue leyendo